skip to Main Content
Bazen i sunčalište u Zagorju
Naziv projekta: Bazen i sunčalište u Zagorju
Status: izvedbeni projekt
Projektiranje: 2015.
Lokacija: Krapinsko – zagorska županija
Brutto površina: 80+95m2
Projektni tim: Nera Jelaska, Nikica Blažević
Back To Top