skip to Main Content

Dvorana za evente u Splitu
Naziv: Dvorana za evente u Splitu
Status: glavni projekt
Projektiranje: 2017.

Lokacija: Mall of Split

Brutto površina: 640m2

Projektni tim: Ana Bosnić, Nikica Blažević
Back To Top