skip to Main Content
Vile u Starigradu, otok Hvar
Naziv projekta: Studija provedivosti za gradnju vila na otoku Hvaru
Status: Idejno rješenje
Projektiranje: 2015
Lokacija: Stari Grad, Hvar
Brutto površina: 520m2
Back To Top